025-32918746 ورود
تعرفه هاقالب هاامکانات

تایید نظرات سایت

 

اگر در بخشی هنوز قسمت نظرات شما فعال نیست طبق این روش نظرات را فعال نمایید :

آموزش فعل کردن نظر منو در سایت ساز یوتاب
 
روی تنظیمات بخش کلیک کنید
 
آموزش فعل کردن نظر منو در سایت
 
تیک بخش نظرات را زده و در انتها روی ارسال کلیک کنید
 
آموزش فعل کردن نظر منو در سایت ساز


برای مدیریت نظراتی که کاربران سایت شما به مطالب سایت شما داده اند ، ابتدا از پنل مدیریت سایت خود بر روی نظرات کلیک کنید تا صفحه مربوطه باز شود.

آموزش بخش مدیریت نظرات سایت ، سایت ساز یوتاب

شما در این صفحه لیست نظراتی که به سایت شما داده شده است را ملاحظه می نمایید و شما امکان تایید ، حذف ، رد تایید و پاسخ به یک نظر و یا پاسخ کلی به تعدادی نظر به طور همزمان را دارید.

آموزش بخش مدیریت نظرات سایت ، سایت ساز یوتاب

نام بخشی که این نظر د آن داده شده است را نیز در بالای آن نظر مشاهده می کنید. به عنوان مثال این نظر در قسمت منوی فروشگاهی برای کالای " تلویزیون سامسونگ 50 اینچ" داده شده است.
در زیر نحوه این اعمال را برای شما توضیح می دهیم:

جهت تایید نظر ، تیک آن نظر را زده و سپس گزینه " تایید نظرات " را بزنید . در این صورت این نظر در همان بخشی که کاربر نظر داده است در سایت شما نمایش داده می شود. به عنوان مثال در قسمت منوی فروشگاهی برای کالای " تلویزیون سامسونگ 50 اینچ" نمایش می دهد.
همچنین می توانید چند نظر را بصورت هم زمان تایید کنید . برای اینکار تیک نظرات مورد نظر را زده و در انتها گزینه " تایید نظرات " را بزنید و مراحل فوق را تکرار کنید.

آموزش بخش مدیریت نظرات سایت ، سایت ساز یوتاب

پس از تایید آیکون نظرات در کنار این نظر به رنگ سبز نمایش داده می شود.

آموزش بخش مدیریت نظرات سایت ، سایت ساز یوتاب

جهت رد کردن نظری که قبلا مورد تایید قرار گرفته است و عدم نمایش آن در سایت ، تیک آن نظر را زده و سپس گزینه " رد نظرات" را بزنید . در این صورت این نظر از حالت تایید خارج می شود.
همچنین می توانید چند نظر را بصورت هم زمان عدم تایید کنید . برای اینکار تیک نظرات مورد نظر را زده و در انتها گزینه " رد نظرات " را بزنید و مراحل فوق را تکرار کنید.

آموزش بخش مدیریت نظرات سایت ، سایت ساز یوتاب

جهت حذف نظر ، تیک آن نظر را زده و سپس گزینه " حذف نظرات " را بزنید . در این صورت این نظر بطور کلی از سایت حذف می شود.
همچنین می توانید چند نظر را بصورت هم زمان حذف کنید . برای اینکار تیک نظرات مورد نظر را زده و در انتها گزینه " حذف نظرات " را بزنید و مراحل فوق را تکرار کنید.

آموزش بخش مدیریت نظرات سایت ، سایت ساز یوتاب

جهت پاسخ به نظر ، تیک آن نظر را زده و سپس گزینه " پاسخ کلی " را بزنید .

 
آموزش بخش مدیریت نظرات سایت ، سایت ساز یوتاب
 

در این صورت باکس زیر برای شما باز می شود و می توانید پاسخ خود را به آن نظر داده و در انتها گزینه " درج " را بزنید.

آموزش بخش مدیریت نظرات سایت ، سایت ساز یوتاب

این پاسخ در زیر نظر آن کاربر در سایت نمایش داده می شود. ( در صورتیکه نظر کاربر را تایید زده باشید )
همچنین می توانید یک پاسخ کلی به چند نظر بصورت هم زمان دهید . برای اینکار تیک نظرات مورد نظر را زده و در انتها گزینه " پاسخ کلی " را بزنید و مراحل فوق را تکرار کنید.
menusearch